CO JE VACUSHAPE?

VacuShape byl vyvinut a postaven tak, aby zahrnoval řadu technicky vyspělých komponent a je navržen jako spolehlivý, bezpečný a nenáročný pro provozovatele se snadnou obsluhou. VacuShape se skládá z vakuové komory, běžeckého pásu nebo crossového trenažéru, ovládacích panelů, vestavěného počítače a softwaru.

JAKÉ ÚČINKY MÁ VACUSHAPE

Podtlakem je aktivován nejenom metabolismus tuků, ale i lymfatický systém, který zajišťuje lepší odvádění metabolických zplodin. Silné prokrvení pokožky a lepší zásobování kyslíkem, vitamíny, minerálními látkami a enzymy pozitivně působí proti pomerančové kůži. Pleť je při pravidelné aplikaci hladší a jemnější. Každou další aplikací se efektivně zbavujete celulitidy.

EFEKTIVNÍ SPALOVÁNÍ TUKU

U žen se depotní tuk nachází na  podbřišku, bocích, hýždích a stehnech. K dokonalému prokrvení tukové tkáně dojde díky řízenému podtlaku ve vakuové kabině, kde se cvičící žena hermeticky pohybuje. Lepší než pouhá teorie jsou praktické příklady. Trénink ve VacuShape probíhá formou svižné chůze na běžeckém pásu nebo náročnější na crossovém trenažéru po dobu 30-ti minut, problémové partie se přitom nachází v podtlakové kabině. Programově řízeným podtlakem je krev nasávána do kapilár v podkoží, kde působí jako přepravní médium a odvádí tuk z tukových buněk ke svalům, neboť jedině tam je možno tuk spálit. V průběhu aplikace je monitorována tepová frekvence tak, aby se jednalo po celou dobu o aerobní cvičení, kdy je spotřeba energie hrazena z 80 % tuky a pouhých 20 % tvoří cukry. 

KDY NENÍ VACUSHAPE VHODNÝ

  • Lymfedém dolních končetin
  • Jakákoliv nedostatečnost jaterní, ledvinová a srdeční
  • Jakékoliv zánětlivé onemocnění
  • Srdeční infarkt a mozková cévní příhoda (mozkový infarkt) kdykoli v anamnéze
  • Povrchový nebo hluboký zánět žil na dolních končetinách kdykoli v anamnéze*
  • Nádorové onemocnění kdykoli v anamnéze
  • Trombóza kdykoliv v anamnéze
  •  Cukrovka

pro objednání volejte